ಯುಗಾದಿ

ಕೆ.ಎಲ್.ಸುಬ್ಬಮ್ಮ

ಬಂತೈ ಬಂತೈ ಯುಗಾದಿ
ತಂತೈ ತಂತೈ ಹೊಸವರುಷವ, ಹೊಸ ಹರುಷವ,
ಪಲ್ಲವಿಸುತಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನವ ಚಿಗುರನು ಹೊತ್ತು
ಸಾರುತಿದೆ ಮಾನವನಿಗೆ ನವ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ನಿನ್ನಯ ಸ್ವತ್ತು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ಮನೋಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವ
ಮಾವು ಬೇವುಗಳ ತೋರಣ
ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲು ಘಮ ಘಮಿಸುತಿದೆ ಹೂರಣ
ಗೀತೆ ಇದನೇ ಸಾರುತಿದೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮೇಕೃತ್ವಾ
ಜೀವನ  ಬೇವು ಬೆಲ್ಲಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ
ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು ಸತ್ಯ
ಶಿವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ನಿತ್ಯನಿತ್ಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ